Kollegaseminar


Tema: Den vanskelige pasienten
Tidspunkt: torsdag 3. april 2014 kl. 10-16.30 

Dagen før det tverrfaglige seminaret arrangerer Manuellterapeutenes Servicekontor sitt tradisjonelle KOLLEGASEMINAR for manuellterapeuter. 

Denne gang er vi så  heldige at psykologspesialist Nils E. Haugen (bildet) vil lede oss gjennom hele dagen.

Den våkne leser – som kanskje også var våken og tilstede søndag morgen i Trondheim på Servicekontorets tverrfaglige seminar i 2013 – vil huske hans engasjerende foredrag om den «vanskelige pasienten», og hvordan behandleren kan unngå å bli «den nyttige idioten». 

Han vil invitere oss dypere inn i en dialog om hvordan vi kan forholde oss til utfordringene i vår praksishverdag.

I våre dager blir manuellterapeuten og psykologen ofte konfrontert med pasienter med mentale utfordringer som også viser seg i fysiske plager. Uttrykk som stress, utbrenthet, angst, depresjon, bipolar lidelse er faktorer vi som primærkontakter og behandlere bør vite en del om.  Haugen vil hjelpe oss med råd om hvordan vi kan oppdage at pasienten har en psykisk lidelse.  Hvilken type lidelse kan det være? Hvordan håndterer vi pasienten videre? Manuellterapeuten vil ikke bare ha nytte av en god kommunikasjon med pasienten.  Ved å tilegne seg kunnskap om psykologiske og fysiske utfordringer ved blant annet utbrenthet, vil vi forhåpentligvis også kunne «passe på oss selv» og holde et øye med kollegaene! Eller er faren for utbrenthet ikke til stede i vårt miljø?

Påmelding til kollegaseminar skjer på samme skjema som til det tverrfaglige fagseminaret, se her...

Program for dagen

10.00-10.50 Hvordan oppdage psykiske lidelser?
10.50-11.00 Beinstrekk
11.00-11.50 Forebygging av stress og utbrenthet. Varseltegn, konkrete forebyggende
tiltak. Hvordan hente deg inn raskest mulig når du har gått på en smell? Håndetring av akuttfase og håndtering på sikt.
11.50-12.00 Beinstrekk
12.00-13.00 Grensesetting for å hindre overbelastning.

13.00-13.45 LUNSJ
13.45-14.30 Kommunikasjon generelt.
Kommunikasjon med vanskelige pasienter
14.30-14.45 Kaffepause
14.45-15.30 Fortsettelse kommunikasjon.
Personlighetsforstyrrelser
15.30-15.40 Beinstrekk
15.40-16.25 Personlighetsforstyrrelse
. Bipolar lidelse
16.25 - 16.30 Avslutning

Pausene er fleksible og tas etter behov.