Om Manuellterapeutenes Servicekontor

Manuellterapeutenes Servicekontor BA er en bransjeorganisasjon som bistår manuellterapeuter i deres næringsvirksomhet, arrangerer kurs, seminarer og andre etterutdanningstiltak. 

Du kan lese mer om Servicekontoret på www.manuellterapi.no.

Servicekontoret er uavhengig av fagpolitiske organisasjoner. Man må være manuellterapeut for å være medlem av Servicekontoret. Innmelding skjer via nettskjema, se her...