Landsmøte

Landsmøte i Norsk Manuelllterapeutforening avholdes lørdag 5. april, kl. 17:15. 

 

Landsmøtet er foreningens høyeste organ og treffer vedtak om overordnede mål og prinsipper. Alle ordinære medlemmer som er à jour med kontingentinnbetalingene, har tale-, forslags- og stemmerett på landsmøtet. 

Landsmøtet behandler følgende saker:

1. Valg på ordstyrer og referenter. 
2. Beretning. 
3. Foreningens reviderte regnskap. 
4. Vedtektsendringer.
5. Prinsipprogram, samt mål – og handlingsprogram for den kommende landsmøteperioden. 
6. Kontingentsatsen 
7. Budsjett.
8. Enkeltsaker som er fremmet for landsmøtet. 
9. Valg til følgende tillitsverv og funksjoner:

a. styreleder. 
b. 5 til 6 styremedlemmer.
c. 2 medlemmer og 1 varamedlem til valgkomite (etter forslag fra styret). 
d. Revisor