Forelesere


Sakari Orava. Lege, ortoped og spesialist i idrettsmedisin. Leder av idrettsskade- og forskningsavdelingen ved NEO sykehuset, Turku, Finland. Professor ved Oulu og Turku Universitet. Tidligere lege for det finske friidrettslandslaget gjennom 30 år. Fire ganger leder av det finske medisinske teamet ved sommer OL, lege ved ved den finske olympiatoppen i 14 år, medlem av nasjonale og internasjonale idrettsmedisinske og ortopediske organisasjoner (ISAKOS, ESSKA, SICOT osv.) Privat praksis som kirurg, med spesiell interesse for idrettsskader.

  

Marte Lund. Manuellterapeut fra University of Queensland i Australia. Arbeider ved NIMI Ullevål, og jobber bl.a. med løpeskader og løpsanalyse. Er tilknyttet landslaget i orientering. Spesiell interesse for skader i alt fra fot til hofte samt ryggplager. Holder Frisk Rygg kurs som er et kurs rettet mot pasienter med ryggsmerter som ikke har indikasjon for kirurgi. Ansatt 30 % som forskningsmedarbeider i Norsk forskningssenter for Aktiv Rehabilitering (NAR).

 

  

Thomas T. Ødegaard. Manuellterapeut. Arbeider ved NIMI Ullevål, Oslo. Mellomfag idrett. Jobbet i idrettsmedisin siden 1995 med lag på nasjonalt/internasjonalt nivå med håndball, hockey, dans og fotball. Arbeider med herrelandslaget i fotball. Medeier i INFOPAD.

 

 
 

Gro Camilla Riis. Manuellterapeut. Spesialist i idrettsmanuellterapi. Arbeider ved NIMI Ullevål, Oslo. Lektor på Høgskolen i Oslo, timelærer fysioterapeututdanningen. Har utdanning innen pedagogikk. Kontakt-manuellterapeut for Lyn fotball/seniorlag. 

 

  

Odd Snerthammer. Manuellterapeut. Idrettsfysioterapeut FFI. Manuellterapeut på langrennslandslaget, tidligere jobbet med skiskytterlandslaget i 10 år. Arbeider nå ved Østerås fysioterapi. «Supermosjonist». 

 

 

 

Tiina Lehtiinen Suopanki. Manuellterapeut. Studerer for tiden medisinsk treningsterapi ved University of Eastern Finland. Privatpraktiserende og seniorrådgiver ved rehabiliteringssenteret Orton, Helsinki. Underviser ved finsk videreutdanning av manuellterapeuter. Har publisert studier som omhandler behandling av rygg, fysisk aktivitet hos skolebarn og bekken. «Årets fysioterapeut» i Finland i 2010. 

 

Tom Henning Øvrebø. Psykolog fra Universitetet i Oslo (1998), spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Arbeider ved Avd. for idrettspsykologi ved Olympiatoppen og i egen privat praksis. Har toårig etterutdanning i kognitiv terapi og toårig veilederutdanning i regi av Norsk Forening for Kognitiv Terapi. Gjennomfører nå etterutdanning i metakognitiv terapi. Har særlig kompetanse innenfor følgende områder: - Utvikling av gode prestasjonsmiljø/teamutvikling - Mental trening - Konflikthåndtering - Skaderehabilitering - Kliniske problemstillinger (særlig angstlidelser og depresjon). 

 

Lars Kolsrud. Fysioterapeut og lege, spesialist fysikalsk medisin, idrettslege NIMF/ACSM. 40 års medisinsk engasjement med idrettsutøvere, de siste 17 år som overlege ved Olympiatoppen. Tidligere landslagslege for turn, RG, sykkel, hopp, kombinert, skøyter og skiskyting. Nå engasjert som mentor for regionale helsesenter og unge idrettsleger ved Olympiatoppen. Har skrevet to bøker: «I hodet på en Toppidrettsutøver» og «Best når det gjelder - lær av de aller beste» (engelsk: «Passion and Motivation - better than any Medication»)

 

Tor Inge Andersen. Manuellterapeut. Privat praksis, Trondheim Manuellterapi.  Nasjonalt senter for spinale lidelser, Smertesenteret, St Olavs Hospital. Praksisveileder ved universitetet i Bergen. 

 

 

 

Elisabeth Krefting Bjelland. Manuellterapeut, MSc, PhD. Postdoktor tilknyttet Akershus Universitetssykehus og Folkehelseinstituttet. I doktorgradsarbeidet studerte hun reproduktive risikofaktorer og prognosen ved svangerskapsrelaterte bekkenleddssmerter, et arbeid som nå videreføres i postdoktorprosjektet. Bjelland har også undervist på Høgskolen i Oslo, og er ekstern sensor på manuellterapiutdanningen ved Universitetet i Bergen.

 


Per Kristiansson. 
Dosent, universitetslektor, spesialist i allmennmedisin. Arbeider ved Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, enheten för allmänmedicin och preventivmedicin, Uppsala universitet, Uppsala. 
Mer om hans forskning på 
se her...  

 

 

Thomas Kibsgård. Cand. med. ortoped og PhD-student. Arbeider ved Oslo Universitetssykehus. Doktorgradsprosjektet heter: Sacroiliac Joint Fusion in Patients with Severe Pelvic Girdle Pain after Pregnancy and Trauma. 

 

 

   

 Gunvor Hilde. Fysioterapeut Dr. gradsstipendiat ved Norges idrettshøgskole. I doktorgradsarbeidet er hun involvert i to studier innen kvinnehelse, som er et samarbeid mellom Norges idrettshøgskole og Akershus Universitetssykehus. Den ene studien er en kartleggingsstudie der man ser på hvordan bekkenbunnen påvirkes av graviditet og fødsel. Den andre studien er en randomisert kontrollert studie hvor man evaluerer effekt av bekkebunnstrening etter fødsel for kvinner både med og uten skade i bekkenbunnsmuskulatur. I 1996 tok hun sin mastergrad ved Norges idrettshøgskole der hun gjennomførte en systematisk oversikt på effekt av trening for pasienter med korsryggsmerter. Hun har tidligere arbeidserfaring fra Statens institutt for folkehelse innen feltet Kunnskapsbaserte helsetjenester, og fra Avd. for fysisk aktivitet i Sosial- og helsedirektoratet som rådgiver.

 

 Unni Kirste. Lege, spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer. Jobbet som gynekolog på Sentralsykehuset i Østfold, Fredrikstad, Ullevål sykehus, Bærum sykehus, Rikshospitalet og Haukeland sykehus frem til 2011. Aktiv som tillitsvalgt først i YLF, senere vesentlig i fagmedisinske fora både i Norge, Norden, Europa og internasjonalt. For tiden leder av Norsk forening for smertemedisin som er en spesialforening innen Legeforeningen, og observatør i styret i Norsk smerteforening som er en tverrfaglig forening tilsluttet IASP. Viktigste saker for tiden er å utvikle smertemedisin som et tverrmedisinsk kompetanseområde og etablere bedret undervisningstilbud i smertemedisin for alle helseprofesjoner. Begynte å arbeide med pasienter med kroniske bekkensmerter tidlig på 1980 tallet og deltok i tverrfaglig intervensjonsstudie på Rikshospitalet i perioden1997–2003. Fra 2011 jobbet bare med pasienter med langvarige smerter – på St Olavs hospital, AHUS og OUS. 

 Natalie Michelle EvensenManuellterapeut. Arbeider nå i privat praksis på Ski i Akershus. Hennes forskningsprosjekt fra masterstudiet «Reliability and Validity of the Timed Up and Go Test and Ten-metre Timed Walk Test in pregnant women with pelvic girdle pain» vant to priser i 2013 og et stipend fra Fond for etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Hun har også forskningserfaring fra University of South Australia.Har også utdanning og erfaring innen fitness, dans, herunder undervisning av av studenter. 

 

 

Per Alf Brodal. Professor emeritus, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser er særlig knyttet til sentralnervesystemets forbindelser. Norsk nestor når det gjelder forskning på hjernen og sentralnervesystemet.

 

 

Steinar MadsenSteinar Madsen. Lege.  Medisinsk fagdirektør ved Statens legemiddelverk. Privatpraktiserende spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.