Fagprogram

Fredag 4 april 2014
- - Idrettsryggen 

Tidspunkt

Foreleser

Tittel

10.00 - 10.20

 

Åpning , kulturelt innslag med Malene Bettina Fosli Flataker 

10.20 - 11.00

Lars Kolsrud

 

 

Erfaringer og tanker rundt konsultasjoner med idrettsmedisisnke problemstillinger

11.00 - 11.40

KAFFE

Besøk utstillere

11.40 - 12.40

Tre kasuistikker:

 

 

Marte Lund

Løping

 

Thomas T. Ødegaard

Fotball

 

Gro C Riis

Dans

12.45 - 13.45

LUNCH

 

13.45 - 14.15

Odd Snerthammer

Forekomst av korsryggssmerter blant eliteutøvere innen langrenn, roing og orientering

14.15 - 14.45

Tiina Lahtinen-Suopanki

Ryggplager ved kastidretter

14.45 - 15.30

KAFFE

BESØKE UTSTILLERE

15.30 - 16.20

Idrettspsykolog Tom Henning Øvrebø

Ryggskade til hodebry

16.20 - 17.20

 

Bidrag til Muskel&Skjelettprisen 

 

a. Niels Gunnar Juel

a. Skulderdiagnoser i en fysikalsk medisinsk sykehuspoliklinikk

 

b. Elisabeth H. Julsvoll

b. Validering av kliniske tester i ved kjeveleddsdysfunksjon

17.20 - 18.00

Sakari Orava

Radiculopati vs. muscular dysfunction to pain – from an orthopedic view?

18.00

Felles vorspiel med utstillerne

 

20.00

Vi møtes på Galleriet

Get together


Lørdag 5 april 2014
- - Bekkensmerter  

09.00 - 09.20

Tor Inge Andersen

Oppsummering dag én

09.20 - 10.00

Elisabeth K. Bjelland

Nyere kunnskap på feltet svangerskapsrelaterte bekkenleddssmerter

10.00 - 10.40

Tiina Lahtinen-Suopanki

Rotational movement control dysfunction of the pelvis and low back: Recognition, manual therapy and exercise

10.40 – 11.20

KAFFE

Besøke utstillere

11.20 – 11.55

Per Kristiansson

Betydningen av anatomiske strukturer i det lille bekkenet for diagnostikk av kroniske bekkensmerter og behandling med lokal steroidinjeksjon.

11.55 – 12.30

Thomas Kibsgård

Indikasjoner og resultater ved kirurgisk behandling av svangerskapsrelaterte bekkenleddssmerter

12.30 - 12.50

 

Spørsmål/diskusjon

12.50 - 13.00

Lars-Lennart Nielsen

Utdeling av Muskel&Skjelett Prisen

13.00 - 14.00

LUNCH

 

14.00 - 14.30

Gunvor Hilde

Nyere kunnskap på feltet incontinens og  bekkenbunnsmuskulatur under graviditet og etter fødsel

14.30 - 15.00

Unni Kirste

Viscerale smerter i underliv og bekken

15.00 - 15.30 

KAFFE

Besøk utstillere

15.30 - 17.00

Work-shops x 2

 

 

1. Per Kristiansson

1. En ny undersøkelsesteknikk og injeksjonsteknikk for kvinner med kroniske bekkensmerter. 

 

2. Natalie D. Evensen

2. Kliniske tester ved bekkenleddssmerter

 

3. Tiina Lahtinen-Suopanki

3. Fascial manipulasjon

 

4. Sakari Orava

4. Differensialdiagnostikk – rygg/hofte

17.15

Landsmøte NMF 

 

19.30

Festmiddag Holmenkollen restaurant

 

 

 Søndag 6 april 2014 

09.30 - 11.00

Per Brodal

Nye sykdommer vi ikke forstår – er hjerneforskning til hjelp eller er det «keiserens nye klær»?

11.00 -  11.30

Kaffe, utsjekking

 

11.30 -  12.30

Steinar Madsen, 
Statens legemiddelverk

Det medisinske hjørnet:
-Indikasjon, kontraindikasjon og       virkningsmekanismer ved cortisoninjeksjoner
- vanndrivende medikamenter og inkontinens
- medikamenter og prestasjon 

12.30

Avslutning