Årets manuellterapeut

Årets manuellterapeut 2014 ble Roar Syltebø!

Syltebø tilhører en ny generasjon manuellterapeuter som bruker moderne teknologi til å formidle fagkunnskap. Mest kjent er han kanskje for å ha utviklet Body Examination, et nettsted som tar utgangspunkt i fagtradisjonen i norsk manuellterapi. Nettstedet er integrert med elektroniske pasientjournalsystemer. Han har også knyttet til seg andre unge, forskningsinteresserte manuellterapeuter til å skrive artikler for Body Examination. Syltebø har også vært med på utvikle Infopad, som er en nettbretts-applikasjon for å innhente pasientopplysninger på en trygg og sikker måte.

Roar Syltebø er opprinnelig fra Fræna i Møre og Romsdal. Han driver til daglig manuellterapipraksis i Svolvær i Lofoten.

Prisen ble delt ut på fagseminaret «Fra beltestedet og ned» 4.-6. april 2014.

årets manuell syltebø
 Årets manuellterapeut. Roar Syltebø (t.h.) med premien han fikk overrakt av jurymedlemmene Elisabet Juvet (t.v.) Per Å. W. Johansen og Hanne Mette Sande fra Manuellterapeutenes Servicekontor. Foto: Jostein Stensland.
 

Tidligere vinnere

2013: Øyvind Segtnan

2012: Agnes C. Mordt

2011: Lars Lennart Nielsen

2010: Roar Jensen og Bertel Rune Kaale 

2009: Jostein Ellingsen

2008: Geir Hellerud